Silt logo

Silt: Natuur dichterbij.

Het transformeren van een groevegebied van een verborgen schat naar een groevepark van onschatbare waarde voor mens en natuur.

Voor u ligt de nieuwsbrief Silt van november 2022.

In de Nieuwsbrief van april 2022 is aangegeven dat dit jaar voor Silt het jaar van de waarheid moet worden. Onderzoeken zouden moeten aantonen of de plannen zoals gepresenteerd in het Masterplan ook uitvoerbaar zijn binnen de wettelijke kaders. Met trots kunnen we nu stellen dat er in de basis geen concessies hoeven te worden gedaan aan de oorspronkelijke bedoelingen. Zo zijn er onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld verkeer, lucht, archeologie, geluid, externe veiligheid, stikstof, hydrologie, ecologie en bodem. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt bij het onderbouwen van het bestemmingsplan Silt en de vergunningaanvraag voor de daarmee samenhangende en geplande waterplas in de groeve Schinnen.

Silt logo

Nagelbeek 87
6365 EJ Schinnen

Bedankt voor jouw aanmelding!
Oeps! Er ging iets fout.
Wellicht heeft u zich al eerder aangemeld met dit adres. Blijft u problemen ervaren mail dan naar info@beleefsilt.nl

info@beleefsilt.nl

Terug naar home